Pomnik Żelaznej Kurtyny Čížov

Usuwanie żelaznej kurtyny rozpoczęto w pierwszej połowie 1990 roku. Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy ówczesnym zarządem Obszaru Chronionego Krajobrazu Podyje z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i ówczesną brygadą Straży Granicznej w Znojmie pozostawiono fragment żelaznej kurtyny w charakterze pomnika.

więcej informacji do ulubionych